Velkommen til oss

Din leverandør av grunnarbeid, stolpereising, kabler i bakken og fiber!


Ta kontakt med oss for å planlegge ditt neste oppdrag.

Fred Gjedtjernet, eier og gründer: 909 94 100

Roger Hansen, daglig leder: 915 30 768