Tjenester

Fibergrøfter

 • Større FTH prosjekter
 • Kundegrøfter
 • Bedrifter
 • Montering av skap
 • Subbing av rør

Kabelgrøfter

 • Større 20KV prosjekter
 • Lavspent
 • Montering av kabelskap
 • Kiosktomter

Grunnarbeid

 • Hus/garasje tomter
 • Drenering av hus og terreng
 • Opparbeidelse av vei og gårdsplasser
 • Riving
 • Grøfting
 • V/A grøfter

Linjearbeid

 • Stolpereising opp til 132KV
 • Montering av fjellstag
 • Montering av A-mast
 • Montering av traverser og materiell
 • Montering av barduner og anker
 • Sanering av gamle linjer
 • Bistand E-verksmontører i montasje med lift og kran